Köszöntjük

a Komáromi Tóparti Óvoda honlapján!

„A GYERMEKEKÉRT VAGYUNK!”

A Komáromi Tóparti Óvoda a város legszebb környezetében, a Rüdiger-tó szomszédságában fogadja az óvodás korú gyermekeket. Fenntartónk: Komárom Város Önkormányzata. Intézményünket egy lakótelep veszi körül, zöld, csendes környezetben található. „Játszani is engedd” – óvodánk pedagógiai programjának címe. Pedagógiai terveink összhangban vannak az Óvodai nevelés országos alapprogramjának cél-, feladat- , és tevékenységrendszerével. Kiemelt hangsúlyt kap a nyugodt, biztonságos és fejlesztő környezet megteremtése. A gyermekcsoportok profiljának alakításában a társas kapcsolatok sajátosságaira építünk, előtérbe helyezzük a közösségfejlesztést. Az óvodai tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat során a gyermekek ismeretén alapuló, egyénileg differenciáló bánásmódot, és egyben a komplex személyiségfejlesztést tartjuk szem előtt. A korszerű műveltségtartalmak, az általános emberi értékek, és az azok beépülését segítő kompetenciák megalapozására törekszünk. Óvodai tevékenységünk céljainak megfelelően kulturált, pedagógiai, szakmai hozzáértéssel egy mintaadó intézményi környezet fenntartása fontos számunkra.
„Mert mi teremtünk szép, okos lányt És bátor, értelmes fiút, Ki őríz belőlünk egy foszlányt Mint Nap fényéből a Tejút.” József Attila /